Back to All Events

Solo Exhibition of Nau, Land of Energy


Have you ever worried that the land where they were born gradually belongs to others? Nau’s concerns began with her "The Land of Energy" which is the first step launch of a long-term project for the mining localities in the province of Thai Nguyen. On her way from laboratories to mines, Nau is longing to unravel the secrets of the underground where Nau was born. Nau’s artworks in this series introduce a new art practices of many emerging contemporary artists now to portray concepts of the past, present and future: very curious and experimental, research based and artistic intuitive. Born in 1989 in Thai Nguyen, Nau is among the most dynamic and innovative artists of her generation. With her majors in Vietnam Art History and Criticism and Painting, Nau has a very critical take on contemporary art. She has participated in numerous exhibitions in Gwangju Museum of Art (Gwangju, Korea), Goethe Institute (Hanoi, Vietnam), San Art (Hochiminh, Vietnam) and Tokyo Metropolitan Art Museum (Tokyo, Japan). In 2015, 'The land of energy' is her first solo exhibition with CUC Gallery. Nau lives and works in Hochiminh, Vietnam.

---------
Có khi nào mỗi người lại lo lắng về vùng đất nơi mình sinh ra đang dần thuộc về những người khác. Nâu khởi đầu những lo ngại của mình qua triển lãm “Miền năng lượng” cũng là bước khởi động đầu tiên của dự án dài hạn về những khu vực khai thác khoáng sản ở tỉnh Thái Nguyên. Từ phòng thí nghiệm ra bên ngoài cuộc sống thực tế, Nâu muốn làm sáng tỏ những bí mật từ bên trong lòng đất nơi Nâu được sinh ra. Các tác phẩm trong triển lãm tiêu biểu cho một thế hệ nghệ sỹ trẻ mới của nghệ thuật đương đại: tìm tòi thể nghiệm, lấy nghiên cứu làm gốc, sử dụng linh cảm trực giác và cảm xúc của người nghệ sỹ để thể hiện những ý tưởng gắn liền với quá khứ, hiện tại và tương lai. Sinh năm 1989 tại Thái Nguyên, Nau (Nguyễn Hồng Ngọc) là một trong số những nghệ sỹ sáng tạo và năng động của thế hệ trẻ. Với ngành học Phê bình và lịch sử mỹ thuật Việt Nam, Nau có một cái nhìn đa chiều về nghệ thuật đương đại. Cô đã tham gia rất nhiều triển lãm tại Gwangju Museum of Art (Gwangju, Korea), Goethe Institute (Hanoi, Vietnam), San Art (Hochiminh, Vietnam) and Tokyo Metropolitan Art Museum (Tokyo, Japan). ‘Miền năng lượng’ là triển lãm đầu tiên của Nau với CUC Gallery trong năm 2015. Nau hiện sống và làm việc tại Hồ Chí Minh, Việt Nam.


Earlier Event: January 22
Art Stage Singapore 2015
Later Event: September 10
CUC Gallery at START Art Fair 2015